Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory KR-24 sieci przesyłowej Południe II w celu uruchomienia całorocznej dostawy ciepła do budynków mieszkalnych „S.M. Ryneczek” w Tychach
Kategoria: Przetargi nieograniczone
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory KR-24 sieci przesyłowej Południe II w celu uruchomienia całorocznej dostawy ciepła do budynków mieszkalnych „S.M. Ryneczek” w Tychach.
Data ogłoszenia: 2014-04-11
Termin składania ofert: 2014-04-25
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie [DOC]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy [PDF]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót [DOC]
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie do wykazu robót [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób [DOC]
 • Załącznik nr 5a do SIWZ - oświadczenie do wykazu osoby [DOC]
 • Załącznik 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [DOC]
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie zdolność finansowej [DOC]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu [PDF]
 • Załącznik nr 10 - dokumentacja [ZIP]
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Krzyżowska

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2014-04-11
Data aktualizacji informacji: 2014-05-14

 


PDF Drukuj Email