Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła: Zadanie 15 - Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. os. Ł-1 i Ł-2 w Tychach wraz z budową 24 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych
Kategoria: Przetargi nieograniczone
Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Zadanie 15 - Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. os. Ł-1 i Ł-2 w Tychach wraz z budową 24 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych
.
Data ogłoszenia: 2014-05-15
Termin składania ofert: 2014-06-24
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - wycena węzłów (zmiana treści 09.06.2014 r.) [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie [DOC]
 • Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [DOC]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy [PDF]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót [DOC]
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie do wykazu robót [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób [DOC]
 • Załącznik nr 5a do SIWZ - oświadczenie do wykazu osoby [DOC]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [DOC]
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie zdolność finansowa [DOC]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu [DOC]
 • Załącznik nr 10 - dokumentacja techniczna - sieci cieplne [ZIP]
 • Załącznik nr 11 - schemat ideowy dwufunkcyjnego węzła cieplnego [ZIP]
 • Załącznik nr 12 - połączenia urządzeń AKPiA w węźle [PDF]
 • Odpowiedzi na pytania nr 1 [PDF]
 • Informacja o wynikach postępowania [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Krzyżowska

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2014-05-15
Data aktualizacji informacji: 2014-07-28

 


PDF Drukuj Email