Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Część I - zadanie 1 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci c.o. w/p os. D-1 w Tychach, 2xDn200 do 2xDn40 L = 1 673,0 m. Część II - zadanie 2 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach, 2xDn200 do 2xDn32 L =
Kategoria: Przetargi nieograniczone
Przedmiot zamówienia:

Część I - zadanie 1

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci c.o. w/p os. D-1 w Tychach, 2xDn200 do 2xDn40 L = 1 673,0 m.

Część II - zadanie 2

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach, 2xDn200 do 2xDn32 L = 610,0 m.

Część III - zadanie 3

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci c.o. w/p os. U w Tychach, od KR 11 na magistrali Południe II do odgałęzienia do SWC U-1, 2xDn250 L = 200,0 m.

Data ogłoszenia: 2014-05-20
Termin składania ofert: 2014-06-02
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - oświadczenie [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy [PDF]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług [DOC]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [DOC]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - trasa sieci cieplnych [PDF]
 • Informacja o wynikach postępowania [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Krzyżowska

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2014-05-20
Data aktualizacji informacji: 2014-06-12

 


PDF Drukuj Email