Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Wykonanie osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej i ul. Radosnej w Łaziskach Górnych
Kategoria: Przetargi nieograniczone
Przedmiot zamówienia: Wykonanie osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków mieszkalnych przy ul. Ogrodowej i ul. Radosnej w Łaziskach Górnych.
Data ogłoszenia: 2014-07-30
Termin składania ofert: 2014-08-19
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie [DOC]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy [PDF]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót [DOC]
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie do wykazu robót [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób [DOC]
 • Załącznik nr 5a do SIWZ - oświadczenie do wykazu osoby [DOC]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [DOC]
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie zdolność finansowa [DOC]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu [PDF]
 • Załącznik nr 10 - projekt wykonawczy, przedmiar, STWiORB [ZIP]
 • Załącznik nr 11 - trasa sieci I i II etap [PDF]
 • Informacja o wynikach postępowania [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Krzyżowska

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2014-07-30
Data aktualizacji informacji: 2014-09-04

 


PDF Drukuj Email