Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach.
Kategoria: Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:

Część I

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach wraz z budową jednofunkcyjnego węzła cieplnego.

Zakres prac na 2018r.

Część II

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 1.

Zakres prac na 2019r.

Część III

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-1 w Tychach – etap 2.

Zakres prac na 2020r.

Data ogłoszenia: 2018-01-31
Termin składania ofert: 2018-03-08
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ [ZIP]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu [DOC]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy [PDF]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - zestawienie wybranych urządzeń węzła cieplnego [DOC]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - karta przekazania odpadów [PDF]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIOR, przedmiar (cz. I,II,III) (ZIP)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIOR, przedmiar (cz. I) (ZIP)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - mapa (fragment dotyczący cz.I) (PDF)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Wojciech Krężel

Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
Data aktualizacji informacji: 2018-04-23

 


Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
PDF Drukuj Email