Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.
Kategoria: Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:

Część 1

Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul.Begonii i ul. Bema w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Część 2

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałkowskiej 10 – 48 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Część 3

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego od Ronda Zesłańców Sybiru do odejścia na os. budynków „Sigma” w Tychach.

Część 4

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie budynków CH City Point i budowa przyłącza cieplnego do budynku Przychodni przy ul. Nałkowskiej 27 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.


Data ogłoszenia: 2018-02-20
Termin składania ofert: 2018-03-29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ [ZIP]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu [DOC]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy [PDF]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - mapa sieci ciepłowniczej osiedla Zuzanny [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 1)  [ZIP]
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 2) [ZIP]
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 3) [ZIP]
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (część 4) [ZIP]
 • Informacja z otwarcia ofert [PDF]
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej [DOC]
 • Informacja o wynikach postępowania [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Wojciech Krężel

Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
Data aktualizacji informacji: 2018-07-04

 


Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
PDF Drukuj Email