Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.
Kategoria: Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy
ul. Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023.  Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.”

Data ogłoszenia: 2018-04-18
Termin składania ofert: 2018-05-24
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ [ZIP]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu [DOC]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy [PDF]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar (ZIP)
 • Informacja z otwarcia ofert [PDF]
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej [DOC]
 • Informacja o wynikach postępowania [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2018-04-18
Data aktualizacji informacji: 2018-08-01

 


Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
PDF Drukuj Email