Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.
Kategoria: Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:

Część 1

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 14 w Tychach.

Cześć 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4 w Tychach.

Część 3

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 43 w Tychach.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Tychy.

Data ogłoszenia: 2018-06-26
Termin składania ofert: 2018-08-02
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ [ZIP]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu [DOC]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy [PDF]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - karta przekazania odpadów [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar część 1 (ZIP)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar część 2 (ZIP)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiar część 3 (ZIP)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF)

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Wojciech Krężel

Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Data aktualizacji informacji: 2018-08-30

 


Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
PDF Drukuj Email