Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach - Etap I.
Kategoria: Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:


Likwidacja grupowego węzła SWC „W” w Tychach - Etap I.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.


Data ogłoszenia: 2018-09-19
Termin składania ofert: 2018-11-14
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ [ZIP]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wycena węzłów cieplnych (DOC)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - zestawienie wybranych urządzeń węzłów cieplnych [DOC]
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy [PDF]
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci kanalizacji wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - karta przekazania odpadów [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej, STWIORB, przedmiary (ZIP)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacje projektowe 24 szt. węzłów cieplnych, przedmiary (ZIP)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF)
 • Odpowiedzi na pytania III - zmiana SIWZ i terminu składania ofert (PDF)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji (PDF)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane (PDF)
 • Odpowiedzi na pytania IV (PDF)
 • Odpowiedzi na pytania V - zmiana SIWZ i terminu składania ofert (PDF)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji (II) (PDF)
 • Załącznik nr 5a do SIWZ - zestawienie wybranych urządzeń węzłów cieplnych (PRAWIDŁOWY) [DOCX]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane (II) (PDF)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński

Osoba wprowadzająca informację: Wojciech Krężel

Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Data aktualizacji informacji: 2019-01-31


Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach.

Sieć przesyłowa Południe II 2xDn600 pod ul. A. Krajowej – ul. J. Pawła II – ul. Paprocańska.
PDF Drukuj Email