Rok 2020

Link

Rok 2019

Link

Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Rok 2012

Link

Rok 2011

Link

Rok 2010

Link

Rok 2009

Link

Rok 2008

Link

Rok 2007

Link

Rok 2006

Link

Rok 2005

Link

Rok 2004

Link

Rok 2003

Link

Rok 2020
  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. [PDF]
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  3. Uchwała nr 1/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. [PDF]
  4. Uchwała nr 4/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Skowroński
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Szczurek
Data wytworzenia informacji: 2021-04-01
Data aktualizacji informacji: 2021-04-01

 

 

PDF Drukuj Email