Rok 2018

Link

Rok 2017

Link

Rok 2016

Link

Rok 2015

Link

Rok 2014

Link

Rok 2013

Link

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła: Zadanie 11 - Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. os. R-1 w Tychach wraz z budową 32 szt. węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.
Kategoria: Przetargi nieograniczone
Przedmiot zamówienia:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Zadanie 11 - Przebudowa sieci c.o. i c.w.u. os. R-1 w Tychach wraz z budową 32 szt. węzłów cieplnych 2-funkcyjnych.

Data ogłoszenia: 2013-11-26
Termin składania ofert: 2014-01-02
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dodatkowe informacje [PDF]
 • SIWZ [PDF]
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy [DOC]
 • Załącznik nr 1a do SIWZ - wycena węzłów [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 [DOC]
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [DOC]
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia do umowy [PDF]
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót [DOC]
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie do wykazu robót [DOC]
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób [DOC]
 • Załącznik nr 5a do SIWZ - oświadczenie do wykazu osoby [DOC]
 • Załącznik 6 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień [DOC]
 • Załącznik nr 7a do SIWZ - oświadczenie zdolność finansowej [DOC]
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wytyczne dot. budowy sieci wtórnikowej [PDF]
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - karta przekazania odpadu [DOC]
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - węzły os. R-1 [ZIP]
 • Załącznik nr 10a do SIWZ - sieci cieplne os. R-1 [ZIP]
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - wykaz węzłów [PDF]
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [PDF]
 • Odpowiedzi na pytania [PDF]
 • Odpowiedzi na pytania II [PDF]
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informację: Barbara Krzyżowska

Osoba wprowadzająca informację: Barbara Krzyżowska

Data wytworzenia informacji: 2013-11-26
Data aktualizacji informacji: 2014-02-14

 


PDF Drukuj Email